Nieuws

Er is geen nieuws aanwezig

realisatie: HI-computers.nl

Algemeen

De Christelijke muziekvereniging Crescendo werd opgericht op 12 mei 1926 en heeft momenteel ongeveer 80 leden. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest, een slagwerkgroep ofwel drumband en een blokfluitgroep. De beschermvrouwe is mw. M.E.J. Luiten-Kelemen.
De supporters van de vereniging zijn ondergebracht in de Vriendenkring. Majorettegroep Revenge, ook uit Overdinkel, werkt vaak mee met straatoptredens.

De vereniging geeft gemiddeld 4 concerten per jaar. Ook is er elk jaar een jeugdavond. Tevens werkt Crescendo mee aan verschillende activiteiten, zoals het Euregiofeest, het inhalen van de wandelaars van de avondvierdaagse in Losser, het inhalen van de jeugdschutterskoning van Overdinkel, Koninginnedag, Dodenherdenking, rondgang op 2e paasdag en de kerstnachtdienst in de Ned. Hervormde Kerk. Ook worden er serenades gegeven bij diverse gelegenheden.

Verder worden er vele gezellige activiteiten georganiseerd, zoals het jaarfeest, fietstocht, wandel- puzzeltocht, het eierzoeken voor de jeugd op 2e paasdag en het jeugdkamp. Het Actiecomité van Crescendo organiseert al meer dan 40 jaar het jaarlijkse muziekfestival onder auspiciën van de KNFM.
Ook worden er nog enige activiteiten georganiseerd om de benodigde extra inkomsten te verkrijgen, zoals de Grote Clubactie, de lijstcollecte en de rommelmarkten en tevens wordt er gecollecteerd voor het Anjerfonds.

Muziekschool

Kinderen die voor een instrument kiezen, krijgen les bij Het Centrum voor Muziek, Dans en Theater de Sleutel te Losser (de muziekschool). Vanaf het eerste lesjaar nemen de leerlingen naast de lessen ook deel aan de samenspelgroep van de muziekschool. Het instrument waarvoor gekozen wordt, zal in bruikleen worden verstrekt door Crescendo (voorzover dit op dat moment mogelijk is). Enkele voorbeelden zijn klarinet, dwarsfluit, hoorn, trompet, trombone of bariton / tuba. De leerlingen betalen via Crescendo contributie (€ 8,- per maand) plus het lesgeld (lagere hafa-tarief!) van de muziekschool. De eerste 2 jaren draagt Crescendo een gedeelte bij aan het lesgeld.
Op bijna alle instrumenten is aanvulling van het orkest van harte welkom!

Repetitie

Het orkest repeteert maandagsavonds van 19.00 tot 21.00 uur en de slagwerkgroep donderdagsavonds van 19.00 tot 22.00 uur. Beiden repeteren in het Nederlands Hervormd Verenigingsgebouw aan de Hoofdstraat 147 te Overdinkel.
Het beheer van het verenigingsgebouw is in handen van de Stichting OVO (Organiserende Verenigingen Overdinkel).

Muziekfederaties

Crescendo is aangesloten bij de KNFM, de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. De KNFM is een belangenorganisatie, actief in de sector amateurkunst, disciplines blaas- en slagwerkmuziek, show, majorette, twirl en color guard. Het doel van de KNFM is het bevorderen van de amateur-muziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateur-kunstbeoefening, waarbij levensbeschouwelijke en regionale culturele opvattingen en gebruiken worden gerespecteerd.
Tevens is Crescendo, evenals alle muziekverenigingen uit de gemeente Losser, lid van de Losserse Muziekfederatie (LMF). De LMF heeft als doelstelling de kwaliteit van de muziekverenigingen binnen de gemeente Losser te verhogen en de gezamenlijke belangen bij onder meer de gemeente te behartigen.

De Christelijke muziekvereniging Crescendo is een gezellige vereniging waar muziek maken èn gezelligheid even belangrijk zijn!