Nieuws

Er is geen nieuws aanwezig

realisatie: HI-computers.nl

Actiecomité

Jaarlijks wordt er in Overdinkel een SPM/MT festival georganiseerd. SMP/MT staat voor "Show-Mars-Percussion/Majorette-Twirl". In 2008 vond het 44e festival plaats. De organisatie van dit festival is in handen van het Actiecomité van de Chr. Muz. Ver. Crescendo.

Begin zestiger jaren van de vorige eeuw waren er binnen Crescendo een aantal leden die een bron van inkomsten zochten, om daarmee de muziekvereniging te ondersteunen. Het idee werd geboren om jaarlijks een festival te organiseren voor drumbands. De naam voor dit comité was dan ook al snel gevonden. "Drumbandcomité". In de jaren '80 is de naam "Actiecomité" ontstaan.

De eerste festivals werden gehouden op het terrein van de huidige Willem van de Bosschool, waar houten kistjes dienden als zitplaats. Na een paar jaar verhuisde men naar het dorpsplein in Overdinkel. Hierna is sportpark "het Wilpelo" vele jaren de thuisbasis geweest voor het jaarlijkse evenement. De huidige locatie is het terrein achter de Pax Christi School aan de Hoofdstraat.
Vanwege de zeer beschutte ligging van het terrein is dit een prima stek voor het festival. Bezoekers kunnen op het gras rond het festivalterrein plaats nemen en genieten van alle optredens.

De eerste jaren waren er alleen drumbands die deelnamen aan het festival. In de zeventiger jaren kwamen majorettegroepen als paddestoelen uit de grond. In het begin waren zij onderdeel van een muziekvereniging maar gaandeweg kwamen er ook steeds meer groepen die actief waren zonder een muziekvereniging. Gevolg hiervan is ook dat de muzikale begeleiding van majorettes in de loop der jaren is veranderd. In het begin traden majorettegroepen op terwijl de muziekverenging musiceerde. Tegenwoordig is de mechanische muziek bij de groepen niet meer weg te denken. Bij de start van de festivals werd gesproken over "wild festival". Dat wilde zeggen dat het festival geen reglementen kende. Er was dus veel meer vrijheid. "Wilde festivals" zijn al vele jaren niet meer toegestaan, vandaar dat ons festival tegenwoordig wordt gehouden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Dit betekent dat er juryleden moeten worden aangetrokken die landelijk erkend zijn om dit soort festivals te mogen jureren.

Jaarlijks wordt het festival georganiseerd op de eerste zaterdag in juni. Van deze dag wordt alleen afgeweken wanneer er in dat weekend een bijzonder weekend valt zoals Pinksteren.

Het Actiecomité bestaat uit 4 bestuursleden die de kar trekken maar wordt ondersteund door alle leden en vrienden van Crescendo. Zonder medewerking van deze leden en vrienden zou er geen festival georganiseerd kunnen worden. Bijna elk lid en vele vrienden werken jaarlijks mee aan dit prachtige evenement dat Crescendo tot in lengten van jaren zal blijven organiseren.